این نرم افزار از ابتدا در بیشتر جعبه های موبایل قرار دارد و Nokia Pc Suite نام دارد

ولی این نسخه ای که من قرار دادم آخرین ورژن موجود در سایت نو کیا هست

لینک برای دانلود

http://nds1.nokia.com/files/support/global/phones/software/Nokia_PC_Suite_BETA_ver_7_0_4_0_ALL.exe

درضمن هرگونه تبادل لینک با سایتها انجام می شود