اینم جدید ترین آهنگ اسی به نام انتظار

فرمت : Mp3 / کیفیت : ۱۲۸Kbps

انتظار

فرمت : Mp3 / کیفیت : 64Kbps

انتظار

فرمت : Mp3 / کیفیت : ۲۴Kbps

انتظار

فرمت : Ogg / کیفیت : ۵۶Kbps

انتظار

 

 

منبع:TAK3da.com