اینم اطلا عات در مورد بازی ها:   باتشکر از دوستمون رضا

گروه A:

سوئیس، جمهوری چک، پرتغال، ترکیه

گروه B:

اتریش، کرواسی، آلمان، لهستان

گروه C:

رومانی، فرانسه، هلند، ایتالیا

گروه D:

اسپانیا، روسیه، یونان، سوئد

دیدارهای گروه A و C در سوئیس، و دیدارهای گروه B و D در اتریش انجام می شود.

همچنین برنامه کامل و زمان برگزاری کامل این مسابقات به وقت تهران، به شرح زیر است:

مرحله مقدماتی:

شنبه 18خرداد:

گروه A:

1- سوییس - جمهورى چک، ساعت 20:30 ، شهر بازل، ورزشگاه یاکوب پارک

2- پرتغال - ترکیه، ساعت 23:15، شهر ژنو، ورزشگاه استاددوژنو

یکشنبه 19خرداد

گروه B:

3- اتریش - کرواسى، ساعت20:30، شهر وین، ورزشگاه ارنست هاپل

4- آلمان - لهستان، ساعت ??:15، شهر کلاگن فورت، ورزشگاه ورترسى

دوشنبه 20 خرداد

گروه C:

5- رومانى - فرانسه، ساعت 20:30، شهر زوریخ، ورزشگاه لتزى گراند

6- هلند - ایتالیا، ساعت 23:15، شهر برن، ورزشگاه استاددوسوییس

سه شنبه 21 خرداد

گروه D:

7- اسپانیا - روسیه، ساعت20:30، شهر اینسبروک، ورزشگاه تیوولى نیو

8- یونان - سوئد، ساعت 23:15، شهر سالزبورگ، ورزشگاه والس سیزنهایم

چهارشنبه 22 خرداد

گروه A:

9- جمهورى چک - پرتغال، ساعت 20:30، شهر ژنو، ورزشگاه استاددوژنو

10- سوییس - ترکیه، ساعت 23:15، شهر بازل، ورزشگاه یاکوب پارک

پنج شنبه 23 خرداد

گروه B:

11- کرواسى - آلمان، ساعت 20:30، شهر کلاگنفورت، ورزشگاه ورترسى

12- اتریش - لهستان، ساعت 23:15، شهر وین، ورزشگاه ارنست هاپل

جمعه 24 خرداد

گروه C:

13- ایتالیا - رومانى، ساعت 20:30، شهر زوریخ، ورزشگاه لتزى گراند

14-  هلند - فرانسه، ساعت 23:15، شهر برن، ورزشگاه استاددوسوییس

شنبه  25 خرداد

گروه D:

15- سوئد - اسپانیا، ساعت 20:30، شهر اینسبروک، ورزشگاه تیوولى نیو

16-  یونان - روسیه، ساعت 23:15، شهر سالزبورگ، ورزشگاه والس سیزنهایم

یکشنبه 26 خرداد

گروه A:

17- سوییس - پرتغال، ساعت 23:15، شهر بازل، ورزشگاه یاکوب پارک

18- ترکیه - جمهورى چک، ساعت 23:15، شهر ژنو، ورزشگاه استاددوژنو

دوشنبه 27 خرداد

گروه B:

19- لهستان - کرواسى ، ساعت 23:15، شهر کلاگنفورت، ورزشگاه ورترسى

20- اتریش - آلمان، ساعت 23:15، شهر وین، ورزشگاه ارنست هاپل

سه شنبه 28 خرداد

گروه C:

21- هلند - رومانى، ساعت 23:15، شهر برن، ورزشگاه استاددوسوییس

22- فرانسه - ایتالیا، ساعت 23:15، شهر زوریخ، ورزشگاه لتزى گراند

چهارشنبه 29 خرداد

گروه D:

23- یونان - اسپانیا، ساعت 23:15، شهر سالزبورگ، ورزشگاه والس سیزنهایم

24- روسیه - سوئد، ساعت 23:15، شهر اینسبروک، ورزشگاه تیوولى نیو

مرحله یک چهارم نهایى

پنج شنبه 30 خرداد

25- تیم اول گروه A - تیم دوم گروهB، ساعت 23:30، شهر بازل، ورزشگاه یاکوب پارک

جمعه 31 خرداد

26- تیم اول گروه B - تیم دوم گروه A، ساعت 23:30، شهر وین، ورزشگاه ارنست هاپل

شنبه اول تیر

27- تیم اول گروه C- تیم دوم گروه D، ساعت 23:30، شهر بازل، ورزشگاه یاکوب پارک

یکشنبه 2 تیر

28- تیم اول گروه D - تیم دوم گروه C،ساعت 23:30، شهر وین، ورزشگاه ارنست هاپل

مرحله نیمه نهایى

چهارشنبه 5 تیر

29- برنده بازى 25 - برنده بازى 26، ساعت 23:30، شهر بازل، ورزشگاه یاکوب پارک

پنج شنبه 6 تیر

30- برنده بازى 27- برنده بازى28، ساعت 23:30، شهر وین، ورزشگاه ارنست هاپل

مرحله نهایی:

یکشنبه 9 تیر

31- برنده بازى 29 - برنده بازى30، ساعت 23:15، شهر وین، ورزشگاه ارنست هاپل